Horaris

Fins les 08:30h: Recollida de dorsals.

09:00h: Sortida dels corredors. Inmediatament després els caminadors d’ambdues distàncies.

12:00h: Entrega de premis.

13:30h: Finalització.